3194

  1. h@ck

    Iphone 4 Thay Cặp Restore Gốc Lỗi 3194 Fix OK

    Iphone 4 Thay Cặp Restore Gốc Lỗi 3194 Fix OK.Nếu anh em nào thấy được thì cho con xin vài điểm nhé. Để xin file của mấy anh :71.jpg:.Coi cái hình và làm theo hướng dẩn là OK.Mới test 1 con.Hiện tại có một số bạn lấy bài của mình post ở các froum khác.Nếu có lấy thì ghi rõ nguồn Vietnamgsm dùm nhé!
Top