5 máy

  1. h@ck

    Dùng acc iTunes trên 5 máy và share acc hạn chế mất pass

    Dùng acc iTunes trên 5 máy và share acc hạn chế mất pass Bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng 1 iTunes trên hơn 5 máy tính, đồng thời cũng sẽ nói thêm về vấn đề chia sẻ account iTunes cho nhau mà không mất pass. Để thực hiện thành công, các bạn cần những thứ sau : - 1 account iTunes...
Top