5s loi 14

  1. h@ck

    Chia sẽ 5s lổi 14 do mất lệnh u6

    có 2 loại sơ đồ 5s ...1 loại r159 gần u6 ...1 loại nằm gần u1...ae chú ý tìm hoài ko ra....con u6 khi tháo ra đóng chân ,,hay thay mới mà chạy ko hết lổi 14 xanh màn hình thì đo chân b1 coi có lệnh suất ra ko...nếu ko có thì câu như hình là ok....pan độc của mấy anh chuyên doanh...vì yêu nghề...
Top