a269i

  1. h@ck

    Share file A269i Full ok

    Nhận máy lỗi tin nnhắn dùng phím cứng not ok yp rom lại don luôn .share file tool và driver anh em dơn về dùng nha . pass inbox cho anh em nha https://drive.google.com/file/d/0B5f...it?usp=sharing
Top