a390

  1. h@ck

    Hard Reset Lenovo A390 - ROM gốc, update rom, stock

    Tắt nguồn điện thoại(cẩn thận thì tháo pin ra luôn). Cài MTK65xx_Driver Mở phần mềm Flash Tool,chọn scatter-loading,chọn MT6577_Android_scatter_emmc.txt Bấm Download chọn Yes.Cắm điện thoại vào máy tính Flash Tool sẽ báo vòng tròn màu xanh là cây là xong. Tháo máy ra Bấm Power và Volume +(Up)...
Top