battery saver

  1. leech

    2 Battery Pro - Battery Saver v3.02

    Mô tả Điện thoại bạn hết pin nhanh chóng? Điện thoại bạn luôn hết pin vào lúc quan trọng? Ứng dụng này sẽ làm tăng thời lượng pin lên hàng giờ bằng cách quản lý kết nối Internet một cách thông minh. *** Hơn 10,000,000 lượt tải! *** Bạn không cần phải bật/ tắt kết nối Internet thủ công nữa. Ứng...
Top