c3303ki

  1. h@ck

    Solution Samsung C3303k C3303ki

    Chia sẻ C3303K mất chuông và Loa. *Mới test em C3303k mất chuông và loa trong Anh em chỉ làm theo hình là ok test by me. *AE chỉ cần remove con tụ như trong hình là ok vì lâu ngày ẩm móc nên con tụ đó rỉ sét củng dẩn đến chuông và loa trong không nghe.
Top