câu tắt

  1. h@ck

    Chia sẻ câu tắt U11_RF

    Thấy nhiều ae hỏi câu tắt con này,cái này cũng tình cờ nhận máy sửa và thấy câu như thế. Thủ lại và đã làm rất nhiều máy thấy ok,không hao nguồn,2G 3G ok hết
Top