cham nut nguon

  1. h@ck

    Pan tự lên nguồn chạm phím power

    Mình từng có thời gian làm bảo hành máy Trung Quốc cho người giao sỉ máy nên cũng gặp kha khá pan linh tinh. Nay xin chia sẻ cho các ace mới vào nghề, pan tự lên nguồn (+ liệt phím luôn). Tuy không phải pan khó nhưng tránh cho ace do định hướng sai mà làm tùm lum rồi có ngày ôm hận vì ... xui...
Top