chia se lg t375 mat den

  1. h@ck

    Độ đèn LG T375

    thank thanhthaomobile mới gia nhập 4r.thợ vườn không có gì hot,chia sẻ cho AE chút kinh nghiệm còi độ đèn LG.lấy con T375 làm ví dụ.mất đèn thì câu chân 18-19-20-21-22-23 lại với nhau dùng 1 con trasitor chỗ mạch sw audio của dòng dct4 là ok.AE lưu ý không tháo bỏ con U601(ic đèn zin trên...
Top