chia se tieng viet sc-05d

  1. leech

    NOTE Docomo SC-05D Rom ICS 4.0.4 Tiếng Việt

    Free File SC-05D 4.0.4 Tiếng Việt. NOTE Docomo SC-05D Rom ICS 4.0.4 Tiếng Việt. Rom Gốc SC-05D Download OR http://pan.baidu.com/share/link?shareid=61813&uk=822395840 Rom ICS 4.0.4 Việt Hóa Hình Ảnh LINK ALL IN ONE SC05DOMLPL_SC05DDCMLPL_DCM.zip SC05D-ICS-KBC-CWM-V6.0.1.2_r13-recovery.7z...
Top