developer

  1. h@ck

    HƯỚNG DẪN DEVELOPER UNLOCK ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN CHO NEWBIE, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT HƠN!!!!!!

    Điều kiện để Unlock: - PC/ Laptop chạy Windows 7 32bits /64bits với 2GB RAM trở lên[/SIZE] - Cáp USB nối điện thoại, máy tính - Kết nối Internet cho cả điện thoại, máy tính - Điện thoại chạy Windows Phone 8 - 1 tài khoản DEV UNLOCK LƯU Ý: BẠN PHẢI TẮT UAC VÀ FIREWALL Cách FULL-CONTROL máy...
Top