g2

  1. h@ck

    Giải Pháp Unlock free LG G2 LS980,LG G Flex LS995

    Giải Pháp Unlock free LG G2 LS980,LG G Flex LS995 thank thanhnamPDAviet Cái này lấy của bên tây,mang test và thấy ok,nên up cho anh em gặp kèo mạnh tay múc. Unlock LS980 & LS995.exe Link Tải: Unlock LS980_LS995 OR https://drive.google.com/folderview?id=0B7AweZf8awq6S2lHeUE5eTgySUE Hướng...
  2. h@ck

    F320 G2 S L K UNBRICK FREE

    Trường hợp 1 : F320S , L , K ( OCTIMUS PRO 2 ) không nhận usb, vào download mode đc , không vào recovery được , gắn máy tính không nhận driver...vậy thì làm sao để nhận... một số anh em diễn đàn có nhận unbrick cây này.. nhưng xa và lâu ...nay mình share luôn cho anh em nào gặp nạn....... Trường...
Top