giai phap n7100 mat wifi

  1. h@ck

    Giải Pháp Fix lỗi N7100 Mất Wifi Do Uprom 4.4.2

    thank Hậu Đặng Giải Pháp Fix lỗi N7100 Mất Wifi Do Uprom 4.4.2 Cành Báo: Trong các ngày gần đây, mình nhận được khá nhiều tin nhắn yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn về việc sau khi Galaxy Note II N7100 up rom TV 4.4.2 thì lỗi WIFI ko bật lên được... đã sử dụng các fix như mình đã hướng dẫn...
Top