hard reset sony xperia

  1. h@ck

    Hard Reset All Xperia tài khoản google

    Support hầu hết các dòng Xpera hay đại loại là LT22...v..v.Đang ở màn hình khóa TK google mail chúng ta bấm vào gọi khẩn cấp gõ phím *#*#7378423#*#* sẽ ra 4 dòng chữ.chú ý nhấn vào dòng cuối cùng Customizasion Settings->Reset Customizations -> Reset ... là xong.Chờ máy khởi động lại lượm lúa...
Top