hien file an mac ios

  1. h@ck

    Ẩn và Hiện các file ẩn cho MAC iOS

    Nhiều lúc bạn muốn coi những file đã bị ẩn trong MacOS những không biết làm cách nào vì MacOS không có lựa chọn Show Hidden File như Windows. Hay nếu bạn lỡ tay (cố tình) chuyển một file nào đó thành file ẩn mà không biết làm nó hiện lại bằng cách nào thì đúng là tai hoạ. MacOS không có lựa...
Top