huong dan su dung

  1. h@ck

    THÔNG BÁO Những tính năng hay của forum

    1/ Hình đại diện cho từng topic - Mặc định khi tạo 1 topic mới hình đại diện sẽ tự động lấy 1 ảnh đầu tiên trong bài viết và sẽ có hình như trên - Tuy nhiên bạn có thể thay đổi bằng cách sau: Tạo 1 bài viết mới kéo xuống sẽ thấy như hình và post link hình là xong Nếu bạn tạo 1 bài viết...
Top