im-a600s

  1. h@ck

    Rom stock sky - SKY Vega Firmware

    HƯỚNG DẪN TẢI ROM GỐC CHO SKY PANTECK Link 1 (download.inf) : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/download.inf Link 2 : (firmware): File BINX có thể download về từ server của hãng Pantech theo link mẫu như sau...
Top