ip4 mat song

  1. h@ck

    Chia sẻ iphone 4 mất sóng

    nhận dc cây ip4 mất sóng, tưởng ngon chym có mấy xị mua sữa cho con rồi ai ngờ tháo main ra thấy làm bét tè lè nhè rồi! nhìn phát chán ko biết mình có đủ level làm nổi ko thôi thì nhận đại 1 củ biết đâu ăn rùa dc thì sao? - bắt đầu đo đạc thấy áp 3G_PA_VCC bị chạm, nhẹ nhàng gỡ u11_rf với mấy...
  2. h@ck

    Iphone 4 mất sóng và noall

    cách này chắc không lạ với anh em kỹ thuật nhưng ai biết rồi thì đừng chém , em chĩ chia sẽ cho ai chưa bik thôi . và cách này đã tét nếu thiếu sót chỗ nào anh em góp ý thêm . xin cảm ơn
Top