ip4s wifi an

  1. h@ck

    iPhone 4s no wifi, hidden wifi (wifi ẩn)

    thank Anh Tuấn PDA sáng nay trời mưa, ế ẩm đang ngồi dọn dẹp thì có 1 em ghẹ tười vào kêu a ơi cái máy em đang xem diu tút xong lên táo giờ ko on off wifi nữa. uk máy e tạch con wifi rồi, để đó 1 thay cho 1 tiếng đồng hồ ok nhé, mở máy ra đo hai áp chính là vbat với 1v8 ok nên nghĩ ngay tới...
Top