ip5

  1. h@ck

    Iphone 5 vẫn báo sạc nhưng không lên pin ( tắt nguồn mở lại mới lên pin)

    thank hoangphat_gsm tình trạng : iphone 5 cắm sạc vẫn báo ok,nhưng không thấy lên % pin,phải tắt nguồn khởi động lại mới thấy lên phần trăm pin. giải pháp : tháo ic nguồn ra đóng lại hoặc thay con khác done. P/S : chút kinh nghiệm nhỏ chia sẻ cùng ae .mong ae gặt được nhiều thóc Hình ảnh...
Top