ipad

  1. cucai15

    Link download iOS 9.3.5 Fshare Max Speed

    Chạy theo Apple Inc. vui phết :D Link download iOS 9.3.5 Fshare Max Speed cho anh em kéo https://www.fshare.vn/folder/1W7XU74Q3W3G Anh Em tranh thủ kéo nhé. Chúc anh em vui !!
  2. h@ck

    chia sẽ ipad mini 4g chuyển thành wifi

    ace nào tách con r1204 mà ghim itune nhận "apple tv" thì lấy con r1204 đóng vào con r1205 (trên main kh có con này)....done 100%....... Pan này thường do là main ipad mini gsm (globla)... chào đoàn kết và thân ái............
Top