ipad mini

  1. h@ck

    chia sẽ ipad mini 4g chuyển thành wifi

    ace nào tách con r1204 mà ghim itune nhận "apple tv" thì lấy con r1204 đóng vào con r1205 (trên main kh có con này)....done 100%....... Pan này thường do là main ipad mini gsm (globla)... chào đoàn kết và thân ái............
Top