iphone 3gs loi 29

  1. h@ck

    iPhone 3gs restore lỗi 29 do đứt chân fl1_rf

    mới làm ok 1 cây 3gs restor lỗi 29 do dứt chân main FL1_RF. thấy có 1 số ae chưa biết lên mình chia sẻ mong ae đừng gạch đá . hôm qua có nhận cây 3gs treo cáp đĩa mình restore mọi cách vẫn lỗi 29 , tháo ra coi thì bị ai đó đào bới đứt hết chân con FL1_RF coi sơ đồ mãi mà không hiểu được , đo...
Top