iphone 3gs ngu sau

  1. h@ck

    Iphone 3GS dính sleep mode (chế độ ngủ sâu)

    mình mới nhận cây 3gs 16g bị dính chế độ sleep mode nhưng wifi vẫn ok,hiện trạng như sau khi máy đang ở trạng thái khóa màn hình mà có cuộc gọi đến thì máy sẽ không báo gì cả cứ trơ trơ như không có gì,nếu trong lúc có cuộc gọi đến các bạn ấn nút home thì máy sẽ nhận cuộc gọi và đổ chuông như...
Top