iphone 4 no all

  1. h@ck

    3gs,Ip4 no all,nguyên lý,nguyên nhân,cách đóng, khắc phục

    I:IPHONE 3gs : -Mình đang tập tự làm : ace có hình ảnh hay cách làm liên quan cho xin thêm nhé -tự tìm hiểu ,ace góp ý thêm Các áp cấp cho base band gsm : -áp 2,8v được tạo ra từ U2_RF qua L12_RF . -áp 1,8V được tạo ra từ U25_RF đến tụ C5_RF B: các trường hợp hư hỏng : -Trường hợp 1...
  2. h@ck

    Iphone 4 mất sóng và noall

    cách này chắc không lạ với anh em kỹ thuật nhưng ai biết rồi thì đừng chém , em chĩ chia sẽ cho ai chưa bik thôi . và cách này đã tét nếu thiếu sót chỗ nào anh em góp ý thêm . xin cảm ơn
Top