iphone 4 wifi

  1. h@ck

    Chia sẻ : iphone 4 wifi tìm kiếm hoài nhưng không tìm thấy

    tình trạng : vô wifi cứ xoay tìm kiếm nhưng không tìm thấy thiết bị giải pháp : tháo lồng ic wifi ra đo thì thấy đường anten không thông với con tụ anten ic wifi,thế là biết nó bị đứt câu cho nó sợi dây đồng test lai thấy wifi ầm ầm P/S : chút kinh nghiệm chia sẻ cho anh em cùng kiếm kèo,đỡ...
  2. h@ck

    Chia sẻ : iphone 4 wifi tìm kiếm hoài nhưng không tìm thấy

    thank hoangphat_gsm tình trạng : vô wifi cứ xoay tìm kiếm nhưng không tìm thấy thiết bị giải pháp : tháo lồng ic wifi ra đo thì thấy đường anten không thông với con tụ anten ic wifi,thế là biết nó bị đứt câu cho nó sợi dây đồng test lai thấy wifi ầm ầm P/S : chút kinh nghiệm chia sẻ cho anh...
Top