iphone 4s liet cam ung

  1. h@ck

    Chia sẽ iPhone 4s liệt cảm ứng

    thank thuanmobile33 nhận k cây 4s liệt cảm ứng hỏi thì nói đang sài để wa đêm nó bị,tiến hành cấp nguồn đo áp 1,8v,ok,đo tiếp kháng chân NIMBUS_PANEL_CONFIG của socket cũng okk mất thời gian bụp luôn con cảm ứng từ máy xác wa.Ráp lại test bấm thử thì thấy em nó ok nhưng sao em nó cứ cà đơ đơthò...
Top