iphone 4s loi 4013

 1. thanhloc123

  Iphone 4s lỗi 4013

  Tình hình là em nhận con ip4s treo máy restore lại thì báo lỗi 4013 anh em có gặp qua xin chỉ gíup
 2. h@ck

  chia sẻ : solution ip4s lỗi 4013 fix ok

  thank Trường Apple ĐN đây là cách của mình , đã làm nhiều, và done nên chia sẻ cùng a/e cũng có bài của anh khác chia sẻ nhưng đây là chính mình làm , mong a/e thấy Pan giống Pan đừng chém mạnh sẽ có 2 cách sau : 1 và 2 rõ ràng . kèo này ăn 1tr nhé a/e
 3. h@ck

  iPhone 4s restore lỗi 4013

  iphone 4s restore lỗi 4013
Top