iphone 5 audio

  1. h@ck

    Chia sẻ Iphone 5 mất âm thanh nghe gọi ( nguyên nhân không phải do ic âm thanh)

    thank hoangphat_gsm Tình trạng : Iphone 5 mất âm thanh nghe gọi do bị rơi rớt,nhưng khi gọi đến vẫn đỗ chuông,nghe nhạc bình thường,âm bàn phím và ghi âm vẫn bình thường Đã xử lý : ic âm thanh nhưng not ok Nguyên nhân dẫn đến lỗi này là : sau 1 hồi mày mò tìm hiểu thì phát hiện lỗi do CPU GSM...
Top