iphone 5s man hinh xanh

  1. h@ck

    Sơ đồ đường đi ic U6 Iphone 5s - (lỗi xanh màn hình restore lỗi 14)

    thank hoangphat_gsm thấy nhiều anh em gặp pan iphone 5s lỗi xanh màn hình restore lỗi 14,đã thay ic u6 nhưng vẫn không được,nhiều lúc muốn tìm đường đi của nó để đo tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại không được,nhưng tìm không có sơ đồ ,nên hôm nay mình vẽ lại cái mạch đi trên main của ic U6 lại...
Top