iphone che do ngu sau

  1. h@ck

    Khắc phục lỗi Wifi khi bị No wifi iPhone 3g

    Dòng iphone 3G rất dễ hư Wifi, mà khi hư Wifi thì máy luôn ở chế độ Sleep Mode tức là chế độ ngủ sâu - mà khi máy đang ở chế độ sleep mode thì máy sẻ không nhận được cuộc gọi được do phone không báo. Lỗi khi máy hư wifi và dính sleep mode : - Khi đang sử dụng hay chơi game hay đang làm gì đó thì...
Top