kdz

  1. h@ck

    LG D682 rom tie61ng việt .KDZ .OCT

    Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.7.4 -------------------------------------------------------------------------------- Checking data...OK Platform: LG MTK Selected port: COM1 Selected baudrate: 921600 Selected model: D682 Selected USB connection type Please, reconnect battery...
  2. leech

    KDZ flash tool 2014 Standalone

    Đại loại cái tiêu đề là Flash KDZ offline không cần box (cập nhật năm 2014) Download về, giải nén ra, chạy file LGFlashTool2014.exe (yêu cầu cài B2Capp trước (có bản fix sau này không cần b2capp nhưng mình thấy nó không ổn định nên cho thành viên dùng bản cũ ổn định) Select type: 3GQCT...
Top