không đầy

  1. h@ck

    Sạc Nokia 110 112 báo sạc nhưng không vào pin

    Sạc Nokia 110 112 báo sạc nhưng không vào pin Thường thì anh em hay thay R, diot,.... nhưng không để ý đường đi. Máy mình nhận vẫn sạc, nhưng không vào pin. câu theo hình ok nhé anh em. Câu rồi đo ngay chân nó có ap từ 2,5-5,5v giao động là ok.
Top