không sạc được

  1. h@ck

    Nokia C5-00 full solution

    C5-00 sạc không báo gì, báo không sạc được C5-00 charger way, not charger
Top