lam chan cpu a6

  1. h@ck

    Chia Sẻ : Đóng chân CPU A6

    thank mình dùng vĩ của iphone 4s làm chân nên trên vĩ sẽ dư ra 2 hàng,vĩ này làm chân rất ok anh em nào có thời gian rảnh thì đi kiếm vĩ này làm cũng ok để làm được chân ic A5 - A6 - A7 này nên cần có các bước cơ bản như sau : - thứ 1 vĩ phải ok - thứ 2 chì không được ướt quá phải khô khô để...
Top