làm chân

  1. h@ck

    Chia sẻ cách làm chân A4 cho iPhone 4 thành công 100%

    lâu quá chưa có bài nào góp vui cho ae lên mạn phép áp dụng cach làm của mình đem lên sem có giúp đc gì cho anh em không Hiện tai ip4 thì lỗi A4 giờ quá nhiều không sac được không nhận cáp itunes chập phồng và treo lên táo tắt thường thì ae sợ lấy cặp A4 bị phồng flash anh em cứ nhẹ nhàn làm từ...
Top