lg fl160l mat khau google

  1. h@ck

    Hand reset LG F160L

    Anh em làm theo hướng dẫn ok 100% volum(+), nguồn và home pc vào Run_cdm gõ lệnh: adb reboot recovery for recovery mode. bấm enter tool: http://www.mediafire.com/download/h65pks2dc6l21sf OR https://drive.google.com/file/d/0B3-2VUJE5dwNaUtUbTVSRkMycUE Cách khác down tool này về...
Top