lần 2

  1. h@ck

    Thủ thuật vào Cydia lần 2 không cần load

    Thủ thuật vào Cydia lần 2 không cần load Như anh em ifan đã biết, cứ mỗi lần vào Cydia mà sau khi thoát ra để làm việc gì thì khi vào lại Cydia sẽ lại loading làm mất rất nhiều thời gian. Nay mình xin chia sẻ 1 cách chỉnh sửa từ hệ thống mà ko cần phải cài bất cứ phần mềm nào khác để vào...
Top