ls980

  1. h@ck

    LG LS980 G2 - file tot LS980ZVI

    Máy đang Android 5 chạy xuống 4 máy mất sóng chạy lại 5 vẫn ko có sóng unlock có sóng vi vu LS980ZVI_07.tot (new 5.0.1) có tiếng việt LS980ZVI.tot LS980ZVD_19.tot LS980ZVE_03.51102.tot LS980ZV7_01.oct LS980ZV8_13.51097.tot
  2. h@ck

    Giải Pháp Unlock free LG G2 LS980,LG G Flex LS995

    Giải Pháp Unlock free LG G2 LS980,LG G Flex LS995 thank thanhnamPDAviet Cái này lấy của bên tây,mang test và thấy ok,nên up cho anh em gặp kèo mạnh tay múc. Unlock LS980 & LS995.exe Link Tải: Unlock LS980_LS995 OR https://drive.google.com/folderview?id=0B7AweZf8awq6S2lHeUE5eTgySUE Hướng...
Top