mod ic light

  1. h@ck

    Chế Độ IC đèn cho all mobile ( GT540 )

    AE xem Video sẽ biết nguyên lí hoạt động của nó nhé .. Cây GT 540 này banh ic đèn rồi , Cái áp tự đóng ngắt cũng mất tín hiệu lúc có lúc không nên độ cách này là duy nhất..... Lấy áp 1.8 tạo mạch đóng ngắt cùng mang hình luôn ... cách này áp dụng cho tất cả các máy và ngay cả IP luôn ,....nhưng...
Top