nokia 305 mic way

  1. leech

    Câu MIC asha 305-306

    Sau một hồi seach google với từ khóa : Mic asha 306 thấy có nhiều bài nhưng hình như chỉ 1 hình coppy qua lại và sửa lại úp lên thật tội cho các bạn mới Mình chia sẽ giải pháp mình mới test 2 pan bệnh rồi Các bạn loại bỏ cuộn dây (L 2155 và L 2150 ) và hai con R 2162 và R 2163 câu từ đầu...
Top