nokia 307 liet cam ung

  1. leech

    Chia sẻ Nokia 307 Liệt Cảm Ứng

    Remover 4 áp trở đường lệnh cảm ứng và 1 ic điều áp ở (Hình 1) Câu tắt ic điều áp 1v8 như (Hình 2) ace tham khảo hình bên dưới http://i.imgur.com/tgTuhNE.jpg
Top