phan mem root 4.4

  1. leech

    Root All Samsung 4.3 & 4.4

    - Như ae đã biết samsung 4.3 & 4.4 có bảo mật knox - Nào là Vroot,Kinggroot,cfroot .........đều not ok - Xà quần 1 hồi có khi treo máy luôn - Nay share cho ae giải pháp root cực kỳ nhẹ nhàng ok 99% - Giải pháp đã test & kiểm nghiệm trên nhiều dòng máy - Hầu như all samsung 4.3 & 4.4 1. Flash...
Top