rom e160k

  1. leech

    Rom E160S E160k E160L demo fix SMS

    Rom E160S,E160k,(E160L demo) fix SMS. Link thông tin: E160SKL có vài thay đổi nhỏ so với link thông tin. APP Team ClubGSM trong Rom phát triển bởi Dev Huỳnh Quân Link tải: E160SKL_TeamClubGSM Modem+CSC+Boot E160S Modem+CSC+Boot E160k Modem+CSC+Boot E160L Pass : Như cũ. Driver support...
Top