rom tieng viet lg lu6200

  1. h@ck

    Hướng dẫn flash rom, root, recovery LU6200 chi tiết

    I. CÁC CÔNG CỤ CẦN THIẾT (tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau). - Windows Enabler v1.1.zip:http://dl.dropbox.com/u/43909377/WindowsEnablerv1.1.zip - KDZ_FW_UPD_EN.rar - http://www.mediafire.com/download.php?92j6rbky49omaf4 - Driver cho máy tính http://www.mediafire.com/?r4uq2p9b39290ox - FlashTool...
Top