s5360

  1. h@ck

    S5360 mất loa ngoài

    Vì con này sơ đồ độc, tiện làm luôn vài cái đề phòng cho ae, ae chưa có nick xin hãy đăng ký 1 nick để tiện giao lưu học hỏi cùng ae và đó cũng là cách để ủng hộ 4r, thanks.
  2. h@ck

    Samsung S5360 trắng màn và nhòe màn hình

    nhận máy bị như trên khởi dộng 1 lúc ok vô mh trong cái nhòe luôn .đo trở thấy điểm trên yếu trở câu phát done .báo tahy màn hình ai dè đỡ đuọc tiền mua màn .
Top