s5570i

  1. h@ck

    Samsung S5570i treo logo tiếng việt

    Tool thì dùng odin 1.85 File pit thì dùng file tassve_0623.pit File đang up lên cho anh em LOAD Nếu không hết dùng Medusa write full là ok Medusa link: SAMSUNG_GTS5570I_Repair.mf SAMSUNG_GTS5570I_FullFlash.rar Link google https://drive.google.com/folderview?id=0B7AweZf8awq6ZWozNzVDQmNwZ0k...
Top