s7392

 1. h@ck

  [SAMSUNG] GT-S7392 [Tiếng Việt] - 4.1.2

  S7392DXUANA3_S7392OLBANA2_4.1.2_Philippines_4Files.zip (suadt15) S7392DXUANA3_OLBANA2 CODE_S7392DXUANA3_1512394_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_S7392OLBANA2_1507580_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_S7392XXUAML1_1487132_REV00_user_low_ship.tar.md5
 2. h@ck

  Factory Firmware Samsung Galaxy Trend Duos GT-S7392 4.1.2 - rom full - file full

  kyleve.pit BOOTLOADER_S7392XWUAMK5_1456673_REV00_user_low_ship.tar.md5 CODE_S7392XWUAMK5_1456673_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_S7392OXEAMK3_1469203_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_S7392XXUAMK3_1441743_REV00_user_low_ship.tar.md5
 3. leech

  Rom 4.1.2 Trend Duos GT-S7392

  Rom 4.1.2 samsung Trend Duos GT-S7392 Rom 4.1.2 samsung S7392 bổ xung thêm cho đủ tài nguyên 4R. Rom tiếng việt, chạy 1 file mượt mà a/e tải về chờ kèo lụm thóc. odin. http://www.4shared.com/rar/hqcxe1Wgba/Odin3_v307.html? rom. http://www.4shared.com/zip/YhgWNBNVc...ML1_S739.html? ps:sưu tầm...
Top