samsung m250s tiếng việt

  1. h@ck

    samsung M250s tiếng việt 4.1.2

    nạp sang i9100 ok
Top